Mình từng mua 1 lần ở Phú Quang, chất lượng và phục vụ cũng ok