bác chủ topic. bác tới nhà văn hóa quận hoặc tp coi thử, em ko tin 1 thành phố lớn như Đà Nẵng lại ko có lớp dạy nhiếp ảnh.

theo kinh nghiệm của em thì hoàn toàn ko nên đi theo đường "học lóm" lúc...