Khi bạn là thành viên mới, không có cách nào để đăng bài nhanh nhất và nhiều nhất cả. Đây là nội quy của forum đã hình thành từ rất lâu không thay đổi. Mình nghĩ, nếu bạn đồng ý, bạn nên làm theo...