@condaihailuoi :
Thật vậy bác ah, ở ĐN chưa có ai dạy nhiếp ảnh cả. Em thấy bác có nhiều kinh nghiệm và quan hệ bác giới thiệu hoặc đánh tiếng giúp ở SG nhiếp ảnh gia nào có thể mở 1 lớp phổ cập...