E cũng có cùng câu hỏi như bác , trông film này hay hay bác có chỉnh màu k ạ :D