Trong các cửa hàng chính hãng và xtay ở sài gòn em vẫn chọn bác Phú Quang khi mua sony và fuji.
Thứ 1 bác rất nhiệt tình chịu chơi cần mua kit 28-70 mặc dù kg có hàng bác chấp nhận xé kít tách máy...