Lần đầu e thấy có người đòi 12 tháng bảo hành cửa hàng ngoài 12 tháng bảo hành hãng như bác. Bác mua cái gì cũng vậy không riêng gì máy ảnh, trừ hàng xách tay trôi nổi không được hãng bảo hành nên...