Mình thật sự rất cám ơn cả hai bạn đã bỏ thời gian ra viết bài review cho forum. Cho nên bạn thấy là mỗi bài viết cho box mình đều viết lời cám ơn thật sự.

Bạn Nori, mong bạn giúp cho hãy dùng...