Em mua ở Phú Quang cũng khá nhiều món, gần đây nhất là Think Tank Photo Retrospective 7 và Sigma Art 18-35mm f/1.8. Bác chủ và nhân viên rất vui vẻ và tận tình. Nếu món nào mà em muốn mua chính hãng...