Mình post bài bên box Samsung mà đều báo kô cho post? Bắt đủ 5 post nhưng ko cho post thì làm sao mà đủ bây giờ ạ?