Bác là thành viên từ năm 2010 và quy định này bác đã biết từ năm 2011, bây giờ bác hỏi lại là sao em không hiểu ý bác?

http://www.vnphoto.net/forums/showthread.php?t=94540 (post #9)

Nếu bác...