Vào đây đọc em mới hiểu vì sao mấy hôm nay em comment trên môt số topic mà mà không hiện lên, vất vả mấy ngày mới được 4 pots,
đang nghĩ nốt post thứ 5 thì em vào topic này :D