Có hội nhiếp ảnh FPT hay đi chụp và trao đổi kinh nghiệm với nhau, bác thích tham gia thì cứ PM em