phải đủ 5 bài mới được post ảnh, nhưng cho em hỏi là 5 bài đó phải viết ở đâu ạ ?