em tằn tiện mãi mới mua đc con 600D, mong các bác có offline cfe hướng dẫn thì cho em xin 1 suất với.
Em xin đa tạ các anh đi trc