Đã từng đến đấy 2 lần, 1 lần tới chỉ xem thôi, mình đến xem và nói trc là hnay chỉ xem thôi, anh nhân viên vui vẻ và còn tư vấn tận tình bộ máy mình cần xem. Lần thứ 2 thì tới mua Lens, mình k mua...