Anh Hoàng và Phú Quang thì khỏi chê...lúc nào cũng vui vẻ và nhiệt tình.nghĩ đến máy ảnh sẽ nghĩ đến Phú Quang