hihi, e cũng đã hiểu, newbie các bác thông cảm cho e nhé, nãy giờ post hình bị báo quài :D