ơ rê k.Giờ em đã tìm ra được lý do không post được bài rồi