Thú thật, tôi cũng phải "động não" spam vào đâu để đủ 5post, và cách của Bác nctuan là 1 cách khá hay