Theo e thấy thi bác khangnhien hình như làm nghề giáo thì phải, thấy cách phân lịch, bố trí nội dung pro quá. Cũng như các bạn ở đây m rất muốn được 1 ng như bác khangnhien chỉ giáo. Hy vọng bác sẽ...