Mình còn duy trì lớp dành new ko bạn, nếu còn thì cho mình đăng ký nhé, phong 0905636232