Bác có FF rồi thì nên mua crop để quay. Vì quay đám cưới khá dài nên nhẹ được bao nhiêu hay bấy nhiêu.
Body bác mua sony 6400 or 6600: giá từ 20 đến 30 củ
Về lens zoom thì có
18 105 f4: Zoom...