Nhận xét riêng em là 85G ổn hơn, tiền nào của đó ạ :)

PS: em đang có 85G cần bán ạ, bác có thể liên hệ em ^^ (do lên 85 1.4D)