còn tùy thuộc vào body bác dùng nữa, nhưng dư dả thì chơi G, hơn hẳn mọi thứ kế cả giá, :)