trước mình dùng 85 1.8D cũng thấy màu hơn rực, giờ dùng 50G thấy nó cũng rực ko kém, nên đang định đổi sang 851.4D
bac Hungbum hay off ở đâu thế, bữa nào cho mình ké với :D