85G nhìn build của nó đẹp, lấy nết nhanh hơn 85D, theo đánh giá của em thì chất ảnh của 2 con này gần như ngang nhau (G có vẻ như trong hơn D tí), em đang dùng cả 2 con này. Hiện tại giá của 85G cao...