E đã bán hết mấy chiếc máy “ăn roi” và “uyn đầu phone” để đổi lấy IP 7p. Dùng đi dùng lại vẫn thấy nước ảnh của táo là chuẩn nhất!:)