ko thấy có topic nào trên vnphoto dành cho ảnh ricoh GR nên em post luôn vào topic cũ này vậy

https://i.ibb.co/C97D1jG/R0960229-1.jpg