đúng là vô tay người biết chụp thì ảnh nào cũng đẹp lung linh :D