viễn cảnh tương lai của 2 vợ chồng là thượng cẳng tay hạ cẳng chân suốt ngày à? :))))