quá đẹp bác ôi.... ánh sáng, độ nét, màu sắc hài hòa rất đẹp