wow, đẹp quá bác nguyenchiluong ơi. Ánh sáng nhìn rất dễ chịu.