Công nhận là bạn chụp quá đẹp, căn chỉnh tông màu cũng rất đẹp và dịu mắt. Tuyệt