Gu ảnh của bạn rất ấn tượng đấy, cố gắng phát huy nhé.