ánh sáng setup quá chuẩn. Có xài chân máy không huynh?