Sao mình mò hoài mà vẫn chưa post được, anh em vui lòng chỉ dẫn cụ thể giúp !