Các bác cho em ý kiến về 2 cái len trên với, em thì thích cái gó 35 nhưng mà em chưa thấy có bài viết nào về lens này, bác nào dùng rồi cho em ý kiến với ạ