em muốn chụp xóa phông và dof mỏng như bác . bán hướng dẫn cho em với bằng chính ảnh và máy của bác nhá > em cám ơn nhiều ... à quên ảnh bác đẹp lắm