Hiện tại e vừa tậu a7 mII về nhưng em không hiểu là việc quay video sony chỉ hỗ trợ lấy nét tự động và mình không thể lấy nét theo ý khi mình quay?