Mình có 1 bộ của Benro
- Filter Benro Master HD CPL 82mm (1tr2)
- Filter Benro Master HD GND Soft 0.9 (2tr)
- Filter Benro Master HD ND 1000 (1tr6)
- Holder Benro FH100M2 (1tr8)
- Túi đựng...