Chào cả nhà, tình hình là mình giận vợ lấy lens ra bán cho vui :3 lens Samyang 12 F2 for Fuji. Tình trạng likenew cả vỏ lẫn kính do ít xài toàn bỏ tủ chống ẩm, hoạt động chuẩn. Chất lượng tuyệt vời...