Ngày nào tôi cũng vào vnphoto nhưng không để ý vụ này.

Ai cũng có sai lầm thôi, đôi khi là những sai lầm vô cùng ngớ ngẩn. Việc bác BABO như thế tôi nghĩ cũng xấu hổ thật nhưng giá như bác mạnh...