Bức số 3,4 chủ thể hơi chìm vào bối cảnh hay sao ấy bác ạ :D Còn lại là đẹp