Em cực kì thích màu ảnh và phong cách của bác thớt.Chắc bác sống ở nước ngoài nhở