ảnh rất đẹp bác ạ, nhìn màu sắc hài hòa. sau này em muốn ra đây chụp ảnh cưới