xin lỗi các bạn do lỗi kỹ thuật đã ko phục hồi lại được bài của bạn . vui lòng upload trở lại.

XichLo