3 năm trước mình đến với olympus và cho đến bây giờ vẫn trung thành với em em5, ngon bổ rẻ