Mình hiện đang có 1 topic bán len bên máy ảnh/ôngk kính/ máy quay phim. từ bữa giờ.
và mới tạo thêm 1 topic mới bên phụ kiện ngành ảnh. bán mấy món linh tinh đúng chuyên mục
và hiện thấy topic mới...