ip bác ý chụp chơi thôi, chứ đang vác song kiếm mII với mIII rồi bác ợ. mà hình như bác Ồ thích chơi LR hơn chơi Ps thì phải :P